بازگشت به صفحه قبلی

⚪️گوشی پایین رده Nokia C3 با دو رنگ در چین معرفی و عرضه شد.