بازگشت به صفحه قبلی

مچ بند هوشمند هواوی Band B6 با مشخصات زیر به صورت رسمی رونمایی شد.