بازگشت به صفحه قبلی

نتیجه تست بازدهی باتری گوشی Motorola G 5G Plus مشخص شد: دوام 114 ساعته در حالت آماده به کار و خیلی خوب!